ΑΚOΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Περιβαλλοντική Συνείδηση

Με σεβασμό στο περιβάλλον η εταιρεία μας χρησιμοποιεί από τις κτιριακές της εγκαταστάσεις μέχρι το τελικό στάδιο παραγωγής και διανομής των προϊόντων της πιστοποιημένα υλικά και μεθόδους φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η εταιρεία είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη και για το λόγο αυτό εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης των υλικών που απορρέουν από τις δραστηριότητές της.
Συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση της περιβαλλοντικής φροντίδας, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την εκπαίδευση των ανθρώπων μας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα.
Γι ‘αυτό στηρίζουμε, οργανώνουμε και προάγουμε μια σειρά ενεργειών για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την ανακύκλωση των υλικών μας.

Στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις:

 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας τόσο των γραφείων μας όσο και του εργοστασίου μας.
 • Αντικατάσταση όλων των Ψυκτικών Μηχανημάτων, των θαλάμων μας σε Α+ Ενεργειακής κλάσης.
 • Αντικατάσταση του περονοφόρου μηχανήματος (πετρελαίου) με ηλεκτρικό περονοφόρο φιλικό προς το περιβάλλον.
 • Ανακύκλωση όλου του εξοπλισμού και των αναλωσίμων που αποσύρονται.
 • Τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης μπαταριών.
 • Διαχωρισμός και ανακύκλωση γυαλιού – πλαστικού και χαρτιού.
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων με Led σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων μας και τοποθέτηση αυτόνομων προβολέων Led με φωτοβολταϊκό στους αύλειους χώρους.


Στις Παραγωγικές μας Διαδικασίες:

 • Όλα τα στερεά απόβλητα από τις παραγωγικές μας διαδικασίες (Φλούδια – μη εμπορεύσιμα ρόδια κτλ.) επιστρέφουν στα κτήματα μας για φυσική λίπανση των δέντρων μας κατόπιν όλων των απαραίτητων διαδικασιών που χρειάζεται να κάνουμε.
 • Μετά το κλάδεμα των δέντρων μας χρησιμοποιούμε καταστροφέα κλαδιών και όχι κάψιμο μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρίας μας.
 • Ως βιοκαλλιεργητές χρησιμοποιούμε αποκλειστικά σκευάσματα πιστοποιημένα και εγκεκριμένα βάση νομοθεσίας ΕΕ με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος & της δημόσιας υγείας.


Στις Συσκευασίες των Προϊόντων μας:

 • Χαρτοκιβώτια και Θήκες ροδιών από ανακυκλώσιμο χαρτί.
 • Φιάλες και πώματα χυμών κατάλληλα για τρόφιμα με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και συμμορφούμενα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
 • Κεσεδάκια καθαρισμένου καρπού 100% βιοδιασπώμεναCREATED BY THE ZYME & PGWORKS