ΑΚOΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Νέα & Blog

Πρόσφατα εταιρικά νέα & ενδιαφέροντα θέματα blog

Επιλέγεις AskofruIt, επιλέγεις ΔΗΩ, επιλέγεις Εμπιστοσύνη!

14/02/24

Επιλέγοντας Βιολογικά Προϊόντα ροδιού επιλέγεις ΔΗΩ, επιλέγεις εμπιστοσύνη . Όλα τα προϊόντα της Askofruit ελέγχονται και πιστοποιούνται από την ΔΗΩ.

Στο Σύστημα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που εφαρμόζεται από τον Οργανισμό ΔΗΩ, η αρχική πιστοποίηση χορηγείται και στην συνέχεια ελέγχεται, από πολυμελές Συμβούλιο Πιστοποίησης, που απαρτίζεται από έγκριτους επιστήμονες, όλων των ειδικοτήτων, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στην βιολογική γεωργία, εξασφαλίζοντας έτσι αξιοπιστία, εγκυρότητα και ισοτιμία στην χορήγηση της πιστοποίησης. Επιπλέον ο Οργανισμός ΔΗΩ, πραγματοποιεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων (τακτικών και αιφνιδιαστικών) και αριθμό αναλύσεων από αυτόν που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Ακολουθεί δε τα αυστηρότερα όρια ανίχνευσης φυτοφαρμάκων σε διεθνές επίπεδο.


«Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, ξεκινάει από την έναρξη κάθε δραστηριότητας και συνεχίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης, συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας, μέχρι το προϊόν να φτάσει στον καταναλωτή.»


Η λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων του Οργανισμού ΔΗΩ ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ- πρώην ΟΠΕΓΕΠ, ΕΣΥΔ, Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Επιπλέον εποπτεύεται από ένα ανεξάρτητο όργανο, την Επιτροπή Αμεροληψίας και Παρακολούθησης, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι καταναλωτικών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πιστοποιημένων επιχειρηματιών.

Στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EN-ISO 22000:2005) και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (EN-ISO 9001:2008) ο Οργανισμός ΔΗΩ έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ για πολλές κατηγορίες δραστηριοτήτων και προϊόντων, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και εγκυρότητα στην χορηγούμενη πιστοποίηση.

Με σεβασμό απέναντι στον συνεργάτη και καταναλωτή.
Απολαύστε υπεύθυνα, απολαύστε έμπιστα

Πηγή: dionet.gr
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΔΗΩ.

Περισσοτερα Αρθρα
CREATED BY THE ZYME & PGWORKS