ΑΚOΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Νέα & Blog

Πρόσφατα εταιρικά νέα & ενδιαφέροντα θέματα blog

Είναι πιο ακριβά τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας και εάν ναι γιατί;

14/02/24

Η αγορά των προϊόντων βιολογικής γεωργίας είναι μια αναπτυσσόμενη και δυναμική αγορά. Τα προϊόντα είναι ανταγωνιστικά και πωλούνται συχνά σε υψηλότερες τιμές από εκείνα της συμβατικής γεωργίας.

Αυτό μπορεί να οφείλεται:

  • στο υψηλότερο κόστος παραγωγής (π.χ. οργανικά λιπάσματα, μηχανικός τρόπος καταπολέμησης ζιζανίων, βιολογικές ζωοτροφές),
  • στις επιπλέον μονάδες του συντελεστή εργασίας που απαιτούνται (γενικά θεωρείται ότι σε μια βιολογική εκμετάλλευση απαιτείται 10-20% περισσότερο εργασία),
  • στις μειωμένες αποδόσεις των καλλιεργειών,
  • στη μικρή προσφορά που δεν καλύπτει επαρκώς την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. νωπά κηπευτικά, και ζωοτροφές)
  • στην επιβάρυνση του κόστους ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων.


«Tα οφέλη που λαμβάνουμε από τα βιολογικά προιόντα υπερκαλύπτουν οποιαδήποτε διαφορά κόστους εάν λάβει κανείς υπόψη τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της βιολογικής γεωργίας.»


Ωστόσο, τα οφέλη που λαμβάνουμε υπερκαλύπτουν οποιαδήποτε διαφορά κόστους εάν λάβει κανείς υπόψη τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη της βιολογικής γεωργίας, όπως ότι:

  • η κατανάλωση των βιολογικών τροφίμων συμβάλλει στην προστασία της υγείας του καταναλωτή, μιας και δε χρησιμοποιήθηκαν καθόλου βλαβερές χημικές ουσίες για την παραγωγή και τη συντήρησή τους, και επιμόνως συμβάλλει στο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • η παραγωγική διαδικασία των βιολογικών προϊόντων συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού δε δημιουργεί απόβλητα που δηλητηριάζουν το έδαφος, τα νερά, την ωφέλιμη χλωρίδα και πανίδα, όπως οι συμβατικές παραγωγικές διαδικασίες, και επομένως μειώνεται το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος (π.χ. προγράμματα απο-νιτροποίησης περιοχών).
  • η παραγωγική διαδικασία των βιολογικών προϊόντων αλληλοεπιδρά με εποικοδομητικό και ζωτικό τρόπο σε όλα τα φυσικά συστήματα και κύκλους και συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας στο οικοσύστημα.
  • τα προϊόντα προέρχονται από παραγωγή υψηλής ποιότητας, ενώ ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας υπερέχουν σε θρεπτικά συστατικά από τα αντίστοιχα της συμβατικής γεωργίας.
  • τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό.

Περισσοτερα Αρθρα
CREATED BY THE ZYME & PGWORKS